Collaborations Events

SIGNE GUTTORMSEN X NØRGAARD PAA STRØGET

Hvor begynder det, og hvornår ender det? I værket Not After Not Before undersøger kunstner Signe Guttormsen cirkulære processer og de interne forbindelser mellem materialer, sanseligheder og vidensproduktion. På et stort lysbord i udstillingsvinduet hos Nørgaard på Strøget har Guttormsen placeret en række papirark med fotografiske tryk.
SIGNE GUTTORMSEN X NØRGAARD PAA STRØGET

Not After Not Before
Signe Guttormsen

Tekst af Nanna Balslev Strøjer
Plakatdesign af Studio Claus Due

Hvor begynder det, og hvornår ender det? I værket 'Not After Not Before' undersøger kunstner Signe Guttormsen cirkulære processer og de interne forbindelser mellem materialer, sanseligheder og vidensproduktion. På et stort lysbord i udstillingsvinduet hos Nørgaard på Strøget har Guttormsen placeret en række papirark med fotografiske tryk. Lyset fra bordet gennemlyser arkene nedefra, og på én gang afsløres og opløses materiale og motiv. Det sorte blæk fra fotografierne fortoner sig i baggrunden, mens papirets grove, ujævne tekstur træder frem og får krop. Ved hjælp af lysbordets nærmest laboratorie-agtige karakter udfordrer Guttormsen de gængse hierarkier mellem flade og objekt, mellem baggrund og form, og betoner dem som midlertidige, sanselige tilstande.

Gennemgående for Signe Guttormsens kunstneriske praksis er en sans for detaljer og evne til at udpege sammenhænge og forbindelser mellem ting og situationer. Guttormsen iscenesætter materialer, narrativer, steder og strukturer i poetiske billeder, hvor hver komponent udfordrer, nuancerer eller intensiverer læsningen af den anden. Intet er tilfældigt, og Not After Not Before er ingen undtagelse – når man ser nærmere på fotografierne afsløres konturer af tøjdele: en hætte, et ærme, en lomme. Dette peger ikke blot på værkets aktuelle placering – i vinduet i en tøjbutik – men selve det materiale, som værket er skabt af. Guttormsen har håndlavet hvert ark af brugt eller overskydende tøj, som hun gennem en lang, delikat og vandkrævende proces har klippet op og blendet til en findelt masse for derefter at brede den ud i tynde lag i specialfremstillede rammer. På subtil vis trækker Guttormsen her paralleller til det bearbejdningsforløb, der ligger forud for det tøj, vi køber og bærer i vores hverdag.

Ved at lave papir ud af tekstil, en metode der kan spores tilbage til middelalderen, og derefter gennemlyse arkene med elektrisk lys, illustrerer Guttormsen den konstante migration og distribution af naturens ressourcer, og hvordan de afhængig af kontekst ændrer form og betydning. Alt er i transformation – kulturelt, geologisk, politisk – og det, vi engang tog for givet, kan opfattes som mærkeligt, usædvanligt eller problematisk i dag. Lyset flimrer, materialet opløses, narrativet kollapser. Hvor slutter det, og hvornår begynder det?

Baggrund
'Not After Not Before' er en del af Signe Guttormsens igangværende undersøgelse af tekstil som medium og materiale. Under titlen Within Transitions har Guttormsen siden 2020 undersøgt tekstil i et cirkulært perspektiv og eksperimenteret med materialets genbrugelighed og stadier af sanselighed. Gennem fotografi, lys, grafisk tryk, tegning og tekstbaserede værker, forbinder og forlænger Guttormsen tidsligheder, narrativer og transformationsprocesser i et samlet, flydende hele, hvor materialer ændrer form og funktion, og nye sanseligheder opstår.

Tak til Papirmuseet Silkeborg og Statens Værksteder for Kunst

Bio
Signe Guttormsen (f. 1964) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, samt Rijksakademie van beeldende Kunsten i Amsterdam. Hendes seneste store arbejde i det offentlige rum er den stedsspecifikke installation WHAT WE DO NOT KNOW WE DO NOT KNOW i Kanalbyen i Fredericia i 2020. I 2022 præsenterede hun duo-udstillingen Step back, step back please på Viborg Kunsthal. Signe Guttormsen bor og arbejder i København og har blandt andet modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.