News

Mads Nørgaard – Copenhagen bliver CO2 positive

Mads Nørgaard – Copenhagen bliver CO2 positive

‘A Human Fashion’

For os handler bæredygtighed om meget mere end blot produktion af tøj. Det handler også om den måde, vi kommunikerer på, de drømme vi skaber, de idealer vi fremmer og den måde vi behandler hinanden - og planeten - på.

Vi mener, at bæredygtighed er en proces uden udløbsdato, som skal lyse ned i alle dele af vores firma – vi kalder det ’A Human Fashion’.

Vi har nu besluttet at kompensere for vores CO2-udslip gennem køb af klimakvoter.

Fra 1. juni 2019 er Mads Nørgaard - Copenhagen således blevet CO2 positive ved køb af klimakvoter, der kompenserer for mere CO2 end vi udleder.

Vi har købt kvoter fra klima-reducerende projekter i udviklingslande, der er godkendt af Gold Standard.

Med bæredygtige hilsner, 

Mads Nørgaard

København 28.05.19 

Klimaprojekt:

Mads Nørgaard har valgt at kompensere sit udslip gennem klimakvoter fra Gold Standard (GS) projektet 1385 - Energieffektive og rent brændende køkkenovne i Ghana. Projektet har indtil nu bidraget til 140.000 husholdninger i Ghana og en reduktion af 220.000 ton CO2e, og bidrager til at ansætte ca. 100 mennesker lokalt.

Cookstove-projektet har en målbar klimaeffekt, og er med til at redde liv og giver udsatte i U-lande større økonomisk handlekraft. Ifølge WHO (World Health Organization) dør mere end 4 millioner mennesker årligt fra indendørs forurening og lungesygdomme, hvorfra den primære årsag er røg fra åben ild. Desuden bidrager disse projekter til at forhindre lokal skovrydning og reducerer behovet for at købe mere forurenende og farligt kul.

I alt bidrager dette projekt til 9 af FN's 17 bæredygtighedsmål.