Due diligence for menneskerettigheder

Alle har ret til frihed, lighed, sikkerhed og menneskelig værdighed. Anstændige arbejdsforhold og arbejdsrettigheder er fundamentale menneskerettigheder, som alle burde nyde godt af. Desværre er vores industri kendt for hårdt arbejde, tidspres og lave lønninger, som tilsammen påvirker arbejdsforholdene negativt. 

Vi arbejder mod en større gennemsigtighed i vores forsyningskæde og et mere retfærdigt og anstændigt arbejdsmiljø. Vores mål er at blive fuldstændigt gennemsigtige i vores forsyningskæde, og fra 2024 vil vi levere dokumentation på hver leverandør, vi arbejder sammen med, på vores website.

Vi tror på at udvikle og indgå i langsigtede forhold med vores leverandører. Vi besøger og reviderer vores leverandører ud fra kriterier for social ansvarlighed, og sammen udbedrer vi mulige fejl og mangler.